• Beste leden, 

   

  Hierbij nodigt het bestuur van VV Riethoven jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Woensdag 17 april om 21.00 uur in de kantine 

   

  De agenda is als volgt: 

   

  1.Opening door de voorzitter

  2.Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 18 april 2018. 

  Notulen van deze jaarvergadering liggen ter inzage op maandag 15 april bij de secretaris. Vooraf graag mailen.   

  3. Overzicht van het seizoen 2018/2019 

  4. Verslag van de jeugdcommissie 

  5. Financieel overzicht van de penningmeester 

  6. Dechargeren van de penningmeester 

  7. Benoeming van de kascommissie 

  8. Bestuursverkiezing 

  Aftredend en herkiesbaar: Gerbert van der Mierden 

  Aftredend en niet herkiesbaar: Hannah Kurvers 

  Gedeelte uit artikel 13 van de statuten: 
  De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen. 
  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 5 leden. 

  Pauze 

  9. Bekendmaking jubilarissen 2019 

  10. Mededelingen 

  11. Rondvraag 

  12. Sluiting 

   

  We hopen dat jullie allemaal komen.  

   

  Vriendelijke groeten, 

  Bestuur VV Riethoven